четвъртък, 25 август 2011 г.

Електронна библиотека?!

В момента притежавам в електронен вид немалко публикувани изследвания в областта на философията, лингвистиката (семантика, прагматика, социолингвистика, психолингвистика), математическа лингвистика, етнография и др. и бих желал да я споделя с възможно повече хора като по този начин допринеса за появата на повече качествени проучвания. Търся опция, по която това да стане, тъй като нещата са доста деликатни! Надявам се, че един ден да успея това да направя без усложнения!
От друга страна, притежавам богат материал от названия на местности за цяла Западна България, както и за някои области от източната половина на страната. Този материал допълнително се попълва от данни за топоними от Сърбия, Косово, Албания, Гърция, Турция, Македония. Тук се включва и антропонимен материал от различни селища от България, Гърция и Албания. Тази база данни също би могла да бъде публикувана, но за нея също търся подходящ начин да бъде достъпна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар