четвъртък, 25 август 2011 г.

Проектът във втората част

Във втората част от осъществяването на проекта "Културно-историческо и езиково наследство на "съседна" България", който се финансира от НФ "Научни изследвания" към МОМН и се изпълнява от консорциум основно от СУ и Етнографския институт към БАН, ще настоявам да се изпълнят следните неща:
1. Изработване на електронния продукт;
2. Изграждане на електронна страница с връзка към страниците на СУ и на Етнографския институт;
3. Осигуряване на финансиране на командировки в Гърция, Турция, Косово, Сърбия, Румъния
4. Заплащане на хонорар само след предаден материал, изключение се прави за ръководителя и координатора на проекта, които го администрират и успоредно с това работят по него.
5. Реализация на филмите по националните телевизии.
6. Конференция в края на периода на разработването, на която ще бъде представен целият проект и ще бъдат представени доклади на участниците в проекта, които по-късно ще бъдат отпечатани в сборник. Успоредно с това ще бъде представена фотоизложба.
7. Издаване на сборник със студии на участници в проекта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар