четвъртък, 25 август 2011 г.

Предстоящи изследвания

Преди време бях започнал да разработвам две теми: "Изчезнали и редки географски апелативи (термини) в българската топонимия" и "Народна медицинска терминология и практика в славянските езици". По първата съм събрал богат топографски материал, който е структуриран по отделните раздели, но предстои още работа по неговата обработка и извличане на термините. По втората тема, която включва и флора и фауна, различни предмети и т.н., съм събрал материали по стари писмени източници от края на 19 в. до ден днешен, както и диалектен материал от българските говори. Разработвам и проект, който има заглавие "Conception for Fuzzy Set Semantic Dictionary (FSSD)" и се спира върху теоретичната страна на подреждането, свързването и прагматиката на речниковия фонд във връзка с няколко науки (хуманитарни и точни).

Няма коментари:

Публикуване на коментар