четвъртък, 25 август 2011 г.

Проект по НФ "Научни изследвания"

Разработката на моя проект "Култура и произход на българските славяни", който беше финансиран от НФ "Научни изследвания" и разглежда българските славяни в контекста на всички останали славяни и техните съседи в интердисциплинарна светлина, е в етап на приключване. Остават да се обработят още 2-3 източника и съвсем малка редакция, след което ще се постарая изследването да бъде публикувано. Анализът на изворите и материалите показва, че тези славяни представляват смес от няколко славянски племена, които са се откъснали по време на своето придвижване от изток на запад и впоследствие на юг. В различни периоди са имали интензивни контакти със съседните персийски, тракийски, илирийски, балтийски и вероятно индо-арийски племена. Най-сигурната първоначална локализация се явяват северните подножия на Кавказ, като има топонимни податки за тяхно присъствие в Кападокия. Основното ядро на тези славяни по лингвистични факти са от племена, чиито наследник е полско-лехитската група. По периферията се разполагат славяни от т.нар. чешко-словашко-моравска група и предците на днешните украинци, т.е. българският език се разполага в западнославянската половина в контактна зона с източнославянски, докато сръбски и хърватски са в източнославянската група в контактна зона със западнославянски.

Няма коментари:

Публикуване на коментар